Drożdżowniki

Firma Biostar Łódź, jako producent maszyn piekarskich ofe­ruje urzą­dze­nia - drożdżowniki do przy­go­to­wa­nia mleczka według dwóch technologii:

1. Roz­pusz­cze­niu droż­dży w wodzie. Odpo­wied­nie warunki powo­dują szybką rehy­dra­ta­cję i w efek­cie otrzy­mu­jemy wyso­ko­ak­tywne mleczko, które dozu­jemy do spo­rzą­dza­nych ciast. Oszczęd­ność droż­dży na pozio­mie 25–30%

2. Roz­pusz­cze­niu droż­dży w wodzie z dodat­kiem odpo­wied­nio dobra­nej ilość sub­stan­cji odżyw­czych. Nastę­puje rehy­dra­ta­cja komó­rek droż­dżo­wych i póź­niej­sze ich namna­ża­nie. Oszczęd­ność droż­dży nawet 35%

Producent zapewnia wysokiej jakości urządzenia piekarskie, w tym drożdżowniki, których technologia dopasowana jest do wymagań zarówno małych, jak i większych piekarni.

Drożdżowniki zwykłe

Drożdżowniki i drożdżownie

Do 35 % zaoszczędzonych drożdży

Ponad 1456 zadowolonych klientów

Jak istotne dla jakości pieczywa i kosztów produkcji jest uwodnienie suchych lub prasowanych drożdży wiadome jest każdemu piekarzowi. Już podstawowy model drożdzownika BIO-DR gwarantuje znaczącą oszczędność w zużyciu drożdży. Przygotowanie mleczka polega na dodaniu do odpowiedniej ilości wody  prasowanych lub suchych drożdży. Po dokładnym wymieszaniu i czasie około 2 godzin(niezbędny czas rehydratacji) mamy pełnowartościowe mleczko drożdżowe. 

Zalety:

  • Oszczędności na poziomie 20-30%
  • Łatwość przygotowania mleczka drożdżowego
  • Mleczko drożdżowe po schłodzeniu można wykorzystać przez 48 godzin
     

W zależności od wielkości produkcji klienta oferujemy urządzenia o pojemnościach : 200, 500, 1000, 1500 L, dla piekarń rzemieślniczych a dla zakładów przemysłowych dostarczamy urządzenia o pojemnościach od 2000 do 10000 L.

Oferujmy również systemy składające się ze zbiorników produkujących mleczko drożdżowe i magazynów z których odbywa się dozowanie 

Najważniejsze cechy:

Stabilne warunki przygotowania, przechowywania i dozowania mleczka drożdżowego.
Drożdżowniki firmy Biostar PPHU gwarantują pełną zgodność z zaleceniami producentów drożdży parametrów przechowywania i pompowania mleczka drożdżowego. Temperaturę magazynowania stabilizowana jest   w zakresie  temperatury 2-6 °C. Zbiorniki wyposażone są w mieszadła ramowe specjalnej konstrukcji do delikatnego mieszania płynnych drożdży eliminując ryzyko lokalnego przemrożenia produktu. Przy projektowaniu rurociągów dozujących przestrzegamy  ograniczenia prędkość podawania mleczka drożdżowego do 0.6 m/s i ciśnienia pompowania do 3 bar. Opcjonalnie rurociągi dozujące wykonujemy z płaszczem chłodzącym w celu utrzymania parametrów temperaturowych przy długich odcinakach dozowania. Dokładność dozowania jest zapewniona dzięki zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych zintegrowanych w system automatyki BIOSTAR. Przestrzeganie powyższych warunków pracy z drożdżami i zastosowanie pomp o małym ścinaniu, zapewnia wysoką przeżywalność komórek drożdżowych oraz aktywność, przez cały czas przechowywania mleczka drożdżowego. Do naszych drożdżowników oferujemy systemy chłodzenia pracujące na glikolu polipropylenowym oraz ekologicznych czynnikach chłodniczych R290, R449, CO2. Istnieje możliwość podłączenia do zakładowych układów wody lodowej/glikolu.
 

Wysoka higiena pracy urządzeń i dokładność dozowania.
Przemyślana konstrukcja zbiorników, pozbawiona przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia, łatwy dostęp do przyłączy zbiornika ułatwia szybkie dokładne mycie zgodne z najwyższymi standardami. Opcjonalnie oferujemy systemy mycia CIP, które gwarantują pełne bezpieczeństwo sanitarne pracy z mleczkiem drożdżowym.
 

Najwyższe standardy higieniczne linii dozowania mleczka drożdżowego
Nasze instalacje do mleczka drożdżowego wyposażamy w pompy o higienicznej konstrukcji, charakteryzujące się minimalnym ścinaniem (śrubowe, dwuśrubowe oraz krzywkowe), układy mycia CIP i system odzysku produktu z rurociągu (PIGing) a wraz z orbitalnie spawanymi rurociągami  zapewniamy łatwość mycia i dezynfekcji.

Pełna integracja systemu.
Posiadamy doświadczenie w integracji systemów procesowych Biostar z systemami silosowymi i recepturowymi wiodących producentów. Spiromatic, Dosetech, Cepi. Wykonujemy również autorskie system recepturowania komponentów płynnych oraz integrację z systemami silosowymi. 
 

Zainteresowany/a? Zadzwoń