Projekty Unijne - Producent Żurowników, Fermentatorów Łódź

Projekty
Unijne

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi projektów unijnych.

Nazwa Beneficjenta:

"BIOSTAR" PPHU Witold Krusz

 

Partner projektu:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

 

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii oraz kultury starterowej do produkcji pieczywa pszennego w warunkach niskotemperaturowego rozrostu ciasta.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji pieczywa pszennego w warunkach niskotemperaturowego rozrostu ciasta oraz utrwalonej kultury starterowej (w formie liofilizatu) do zakwaszania mąki pszennej, co skutkować będzie możliwością uzyskania wysokiej jakości pieczywa pszennego na zakwasie, cechującego się  bogatym aromatem i smakiem, przy znacznym uproszczeniu tradycyjnego procesu technologicznego.   

 

Planowane efekty:

Planowanym efektem jest wdrożenie do działalności gospodarczej Beneficjenta dwóch nowych dla niego produktów (będących jednocześnie produktami znacząco ulepszonymi w skali rynku):

  • liofilizowanej kultury starterowej zawierającej drożdże niskotemperaturowe oraz staranne dobrane szczepy bakterii fermentacji mlekowej, dedykowanej do zakwaszania mąki pszennej
  • innowacyjnej komory próżniowej o konstrukcji opartej na pompie bezolejowej, posiadającej poza opcja  chłodzenia pieczywa także opcję podgrzewania atmosfery wewnątrz komory, w celu możliwości prowadzenia wstępnej fermentacji ciasta. 

 

Wartość projektu (całkowita):

3 657 084,51 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:

 2 693 175,60 PLN