Drożdżownik z napowietrzaniem - innowacyjne urządzenie dla piekarnictwa

Aktualność
Drożdżownik z napowietrzaniem - innowacyjne urządzenie dla piekarnictwa

Cofnij się

Biostar PPHU Witold Krusz, mając na uwadze znaczenie drożdży w produkcji piekarskiej jak również wysokość udziału w kosztach  gotowego pieczywa, opracował technologię przygotowywania mleczka drożdżowego.  Dla zautomatyzowania procesu, uwzględniając zjawisko Ludwika Pasteura, skonstruowano specjalny fermentator z napowietrzaniem, drożdżownik. Przeszło 100 lat temu Ludwik Pasteur zauważył, iż pojawienie się tlenu w środowisku drożdży powoduje przyrost  biomasy i równocześnie hamuje intensywność fermentacji. 

 

Proces przygotowania mleczka przebiega w dwóch etapach: 
1.    Napełnienie drożdżownika wodą i dodanie drożdży. Rozpoczęcie okresu rehydratacji komórek drożdżowych. Okres ten trwa od 1-2 godzin. Często określany jest jako faza zastoju.
2.    Dodanie substancji odżywczych i dostarczenie tlenu. Substancje odżywcze dodawane są w  ściśle określonych ilościach , aby nie wywołać procesu fermentacji. Takie warunki sprzyjają  pączkowaniu komórek drożdżowych. Etap ten określany jest jako faza logarytmicznego wzrostu.

 

Drożdżownik  to zbiornik dwupłaszczowy z pełną stabilizacją temperatury dzięki  możliwość grzania i chłodzenia masy mleczka. 
Napowietrzanie odbywa się za pomocą  mieszadła o specjalnej konstrukcji.  Wtłaczane powietrze lub tlen są odpowiednio przefiltrowane przez zestaw filtrów gwarantujących czystość mikrobiologiczną.

 

Podsumowując:
Drożdżownik z napowietrzaniem to urządzenie nowatorskie, po raz pierwszy zastosowane w piekarnictwie. Przyrost biomasy, pełna aktywność komórek drożdżowych, pozwala znacznie zmniejszyć ilość użytych drożdży, co obniża koszty produkcji z równoczesnym podnoszeniem jakości wypieków. 
Potwierdzają to badania przeprowadzone w laboratorium, jak i bezpośrednio w piekarniach w kraju i za granicą.