Generator mgły wodnej

jest to urządzenie do stwarzania odpowiednich warunków garowania, poprzez wtłaczanie do pomieszczenia mgły wodnej o temperaturze 30°C.
Mgła wodna jest wytwarzana za pomocą paneli piezoelektrycznych, co zapewnia o wiele mniejsze zużycie energii w stosunku do standardowych generatorów pary wodnej.